user_mobilelogo

DELTOIDEUS

Origo = lähtökohta

Pars Anterior = Etuosa:

 • Clavicula (solisluu)

Pars Medialis = Keskiosa:

 • Acromion (olkalisäke)

Pars Posterior = Takaosa:

 • Spina Scapulae (lapaluun harju)

Insertio = kiinnityskohta

 • Tuberositas Deltoidea Humeri (Hartialihaksen kyhmy)

Funktio = toiminto

Pars Anterior = Etuosa:

 • Olkanivelen abduktio
 • Yli 60 asteessa adduktio
 • Sisärotaatio

Pars Medialis = Keskiosa:

 • Olkanivelen abduktio yli 60 asteessa

Pars Posterior = Takaosa:

 • Olkanivelen adduktio
 • Yli 60 asteessa abduktio
 • Ulkorotaatio

DELTOIDEUS (hartialihas)