user_mobilelogo

EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS

Origo = lähtökohta

  • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

  • 2. metacarpaaliluun tyvi dorsaalipinta (kämmenselän puoleinen)

Funktio = toiminto

  • Kyynärnivelen flexio
  • Ranteen dorsaaliflexio
  • Ranteen radiaaliflexio

EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS (ranteen värttinäluun puoleinen pitkä ojentajalihas)