user_mobilelogo

EXTENSOR CARPI ULNARIS

Origo = lähtökohta

  • Epicondylus Lateralis Humeri (olkaluun ulompi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

  • Basis Os Metacarpalis 5 (5. kämmenluun tyvi)

Funktio = toiminto

  • Ranteen dorsaaliflexio
  • Ranteen ulnaariflexio

EXTENSOR CARPI ULNARIS (ranteen kyynärluun puoleinen ojentajalihas)