user_mobilelogo

FLEXOR CARPI RADIALIS

Origo = lähtökohta

  • Epicondylus Medialis Humeri (olkaluun sisempi sivunasta)

Insertio = kiinnityskohta

  • 2 Os Metacarpalis Basis (2. kämmenluun tyvi)

Funktio = toiminto

  • Ranteen palmaariflexio (kämmenenpuoleinen koukistus)
  • Kyynärnivelen flexio
  • Kyynärnivelen pronaatio

FLEXOR CARPI RADIALIS (ranteen värttinäluun puoleinen koukistajalihas)