user_mobilelogo

GLUTEUS MAXIMUS

Origo = lähtökohta

  • Ala Ossis Ilii (suoliluun siipi)
  • Os Sacrum (ristiluu)
  • Os Coccygis (häntäluu)
  • Lig. Sacrotuberale (ristiluun istuinkyhmyside)

Insertio = kiinnityskohta

  • Tractus iliotibialis (suoliluun sääriside)
  • Tuberositas Glutea (pakaralihaksen kyhmy)

Funktio = toiminto

  • Lonkkanivelen extensio (ojennus)
  • Lonkkanivelen ulkorotaatio
  • Lonkkanivelen abductio (loitonnus)
  • Lonkkanivelen adductio (lähennys)

GLUTEUS MAXIMUS (iso pakaralihas)