user_mobilelogo

LATISSIMUS DORSI

Origo = lähtökohta

  • TH7 – L5 Processus Spinosus
  • Os Sacrumin Dorsaalipinta (ristiluun ulkopinta)
  • Crista Iliaca (suoliluun harju)

Insertio = kiinnityskohta

  • Crista Tuberculi Minoris (pieni olkakyhmyn harju)

Funktio = toiminto

  • Olkanivelen extensio (ojennus)
  • Olkanivelen sisärotaatio (sisäkierto)
  • Olkanivelen adduktio (lähennys)

LATISSIMUS DORSI (leveä selkälihas)