user_mobilelogo

SUBSCAPURALIS

Origo = lähtökohta

  • Facies Costalis Scapulae (lapaluun etupinta)
  • Fossa Subscapuralis (lapaluun alapuoleinen kuoppa)

Insertio = kiinnityskohta

  • Tuberculum Minus Humeri (pieni olkakyhmy)

Funktio = toiminto

  • Olkaluun sisärotaatio

SUBSCAPULARIS (lavan aluslihas)