user_mobilelogo

TERES MAJOR

Origo = lähtökohta

  • Margo Lateralis Scapulae

Insertio = kiinnityskohta

  • Crista Tuberculi Minoris Humeri (pienen olkakyhmyn harju)

Funktio = toiminto

  • Olkanivelen sisärotaatio
  • Olkanivelen adduktio
  • Olkanivelen extensio

TERES MAJOR (olkavarren suuri liereälihas)